هیئت مدیره این شرکت متشکل شده است از مهندسین خبره با سابقه درخشان در زمینه ارائه نرم افزار های کاربردی به سبب بهبود خدمت رسانی به مردم و همچنین تسهیل در روند کارکرد مسئولین ذی ربط می باشد .