هسته اولیه شرکت ماتریس نگین ارقام در سال 1378 با هدف تولید نرم افزارهای پزشکی و رهایی مراکز درمانی از سیستم های دستی ایجاد شد. شرکت ماتریس با به کار گرفتن آخرین تکنولوژی های تولید محصولات نرم افزاری و گروهی متخصصانپزشکی و متخصصان زبده در زمینه نرم افزار توانسته است از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده نرم افزارهایپزشکی در کشور باشد.

شرکت ماتریس با اعتماد سازی و ارائه محصولات کاملا قدرتمند توانسته است رضایت مشتریان خود را کسب نماید. شرکت ماتریس مفتخر است که مجریان و مدیران سازمانها و مراکز با به کارگرفتن محصولات شرکت ،این شرکت را به عنوان نیرو و بازوی موثر در پیشبرد اهداف و تصمیم گیری خود بکار برند.