اصلی ترین نقطه فوت یک سیستم نرم افزاری ارائه ی خدمات پشتیبانی از طرف ارائه کننده محصول میباشد. در صورتی که خدمات به صورت مطلوب و شایسته انجام نگیرد ، خلل بزرگی در زنجیره ی استفاده از محصول و  بهره گیری از ان به وجود میاید که لطمه های جبران ناپذیری به سازمان خدمت گیرنده وارد میاید.

پشتیبانی در شرکت ماتریس از زمان استقرار و نصب  شروع و به صورت دائم انجام می شود.

پشتیبانی انلاین مهندسین پشتیبانی این شرکت در حوزه ی خدمات پس از فروش می باشد که ما را از سایر مجموعه ها متمایز کرده است. همچنین پشتیبانی از راه دور-پشتیبانی حضوری در تمامی نقاط کشور به صورت دائمی توسط کارشناسان  ماتریس انجام میشود