Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201
ماتریس نگین ارقام | matrisco | شرکت مهندسی ماتریس نگین ارقام | تولید نرم افزارهای پزشکی | سیستم مدیریت مراکز سنگ شکن | سیستم مدیریت فیزیوتراپی | سیستم مدیریت دندانپزشکی | سیستم ثبت نسخ پزشکی | سیستم مدیریت داروخانه و انبار دارویی | مدیریت تجهیزات پزشکی | سیستم مدیریت اورژانس | سیستم جامع مدیریت مراکز تصویر برداری | سیستم مدیریت آزمایشگاه | سیستم مدیریت مطب | سیستم مدیریت درمانگاه | نرم افزار HIS

ما در ماتریس بر این باوریم که آموزش نقطه عطفی در بهره وری سیسم است. کاربران و تکنسین های ماهر به سازمان و مراکز هدف این امکان را می دهند که بیشترین کارایی و منفعت را برای ان سازمان داشته باشند. از این رو ارتقای سطح دانش کاربران سیستم و مسائل مرتبط باعث می شود سازمان بهتر و سریعتر به اهداف خود برسد.

شیوه های آموزش

 

 ·         آموزش بعد از استقرار و نصب

پس از خرید محصول و نصب و استقرار ان در  سرور های سازمان و واحد ها، کاربران هر بخش کلیه ی پرسنل موبوطه به صورت تئوری و عملی آموزش میبینند و بعد از طی مراحل آموزش  موفق می شوند از سیستم استفاده کنند.


 ·         آمورش از راه دور

بعد از نصب و استفرار و آموزش پرسنل (کاربران جدید)و.......

شرکت ماتریس آمورش از راه دور را به کاربران مراکز ارائه میدهد

 

·          آموزش به وسیله ی Help

 تمامی سیستم طی متون های بصری قابل آموزش هستند. این متون بعد از نصب و استقرار نحویل ادمین سازمان داده می شود

·          آموزش های عمومی

شرکت ماتریس در راستای افزایش کارایی، انواع آموزش های  عمومی را به  Admin  ها و کاربران سیستم از قبیل DataBase ,BackUp , MCSDو .........   را میدهد

·          آموزش های اختصاصی

با توجه به طیف وسیعی از فرایندهای مورد استفاده در مراکز درمانی و گوناگونی قوانین و بخش ها و........   شرکت به صورت مداوم آموزش های تخصصی دوره ای را به دستندرکاران و کاربران  و مسئولین ارائه می نماید. از قبیل قراردادهای بیمه ای ، ترخیص، مدارک پزشکی و ..........