سامانه جامع اعتبار بخشي بیمارستان ها


اعتبار بخشي به معني ارزيابي سيستماتيك مراكز ارائه خدمات سلامت با استاندارد هاي مشخص است. استاندارد هائي كه بر بهبود مداوم كيفيت، محور بودن بيمار و بهبود امنيت بيمار وكاركنان تاكيد دارد «اعتبار بخشي»براي تشريح كيفيت خدمات بهداشتي و درماني و به عنوان مبناي تفكر آن به كارگرفته مي شود.
خط مشي مراقبت هاي سلامت و درك آنچه به كيفيت مراقبت مربوط مي شود و تمركز برروي اصول بنيادي براي يكپارچه نمودن توسعه سيستم بهداشت و درمان و پويا نمودن آن، اساس «اعتبار بخشي »را تشكيل مي دهد.

شرکت مهندسی ماتریس براساس سیاست های اعتباربخشی وزارت بهداشت ، سامانه جامع اعتبار بخشی را طراحی کرده است که به بیمارستان ها کمک می کند تا امور مربوط به اعتباربخشی بیمارستان خود را کم هزینه تر، آسان تر و دقیق تر به انجام برسانند.

امکانات نرم افزار :

1- اجرای سیاست های اعتبار بخشی
2- تعریف و ارائه خط مشی ها
3- آرشیو مستندات و ...
4- مدیریت PDP و نیاز سنجی های آموزشی
5- برگزاری آزمون های دوره ای و آنلاین
6- پرونده کامل پرسنلی
7- نظارت مستمر بر عملکرد پرسنل و واحدها
 و بسیاری از امکانات دیگر...

شرکت مهندسی ماتریس کیفیت و در نهایت رضایت از محصولات را سر لوحه کار خود قرارداده است،و تلاش می کند که مثل همیشه خدمات حرفه ای و شايسته ای را به مراکز درمانی ارائه نماید.

 

 

 

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans