شرکت ماتریس در جهت توسعه  دائمی خود و بهره گیری از توانمندی های داخل کشور و توسعه دانش بومی همیشه پذیرای افراد متخصص و خبره میباشد. علاقه مندان به همکاری می توانند زمینه های زیر با ما همکاری نمایند.

  • فروش و بازاریابی های منطقه ای و فرا منطقه ای
  • برنامه نویسان خبره و حرفه ای در زمینه های  windows form , webform , Mobile
  • تحلیل گر و مهندسی نرم افزار
  • کارشناسان فنی و آموزشی