استقرار و نصباز مهم‌ترین خدمات شرکت ماتریس نگین ارقام پس از کنترل کیفی و شروع همکاری با یک مرکز درمانی و بهداشتی ،نصب و راه‌اندازی سیستم‌های نرم افزاری است که توسط کارشناسان فنی نصب پیاده سازی میشود.ما برای هر مشتری با توجه به نوع شرایط و فعالیت مرتبط ،برنامه ای ویژه برای استقرار، تعویض و یا اجرای موازی نرم افزار در نظر می گیریم و با توجه به تجربه های مشابه انجام شده در شرکت های مختلف برای هر بخش کارشناس متخصص را به محل مشتری اعزام می کنیم.متناسب با نوع نرم افزار، نصب به صورت حضور در محل و سازمان و یا دریافت پیکربندی سرور و یا دسترسی از راه دور بر روی سرورتوسط کارشناسان استقرارانجام می‌شود.


کلیه فرآیندهای (بررسی نت و شبکه ی موجود-بررسی سرور و نیازها-بررسی نیازهای آتی-کانکشن های ایزی-محیط ها و ابزارهای نوسازی و BackUp گیری- نصب نرم افزار-بررسی داده های قبلی و اقدام و کانورت, ...) تا تحویل نهایی به مشتری توسط تیم اسقرار انجام می شود.


مدت دوره استقرار یک پروژه نرم افزاری برای بیمارستان ها و مراکز درمانی ، بهداشتی مختلف، متفاوت است و به عوامل مختلف از جمله اندازه سازمان، تعداد کاربران و سطح تخصص و آشنایی آنها با کامپیوتر، نوع فرایندها و روش های انجام کار مشتری و تعداد و نوع نرم افزارهای خریداری شده توسط مشتری بستگی دارد و معمولا بین چند ماه تا یک سال بطول می انجامد. معمولا کارشناسان استقرار به صورت همزمان در چندین پروژه کار می کنند و حضور دارند.

برخی از وظایف کارشناس استقرار نرم افزار :

    نصب نرم افزار بر روی سرور یا کامپیوتر مشتری و اطمینان از صحبت عملکرد آن پس از نصب
    انجام تنظیمات اولیه نرم افزار متناسب با درخواست های مشتری
    شرکت در جلسات پروژه که مدیر پروژه آن را برنامه ریزی می کند و ارائه نظرات تخصصی به منظور اجرای بهتر نرم افزار در محل مشتری
    آموزش کاربران مشتری در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار، اخذ گزارش ها و روش برخورد با خطاهای احتمالی
    ساخت و یا متناسب سازی فرم ها و گزارش های خاص مورد نیاز مشتری
    مستند کردن مراحل مختلف انجام کار و کسب تاییدیه انجام کار از کاربران به منظور تکمیل پرونده پروژه استقرار نرم افزار
    ارائه گزارش های دوره ای به مدیریت پروژه
    راهنمایی کاربران برای استفاده صحیح از نرم افزار و رفع مشکلات احتمالی آنها  در حین انجام کار software report

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans