Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201

Warning: include_once(): Failed opening 'E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in E:\PARSDATA\users\matrisco.com\www\libraries\cms\module\helper.php on line 201
ماتریس نگین ارقام | matrisco | شرکت مهندسی ماتریس نگین ارقام | تولید نرم افزارهای پزشکی | سیستم مدیریت مراکز سنگ شکن | سیستم مدیریت فیزیوتراپی | سیستم مدیریت دندانپزشکی | سیستم ثبت نسخ پزشکی | سیستم مدیریت داروخانه و انبار دارویی | مدیریت تجهیزات پزشکی | سیستم مدیریت اورژانس | سیستم جامع مدیریت مراکز تصویر برداری | سیستم مدیریت آزمایشگاه | سیستم مدیریت مطب | سیستم مدیریت درمانگاه | نرم افزار HIS

درباره ما

تولید نرم افزارهای پزشکی و رهایی مراکز درمانی از سیستم های دستی
img-about-us-1

شرکت مهندسی ماتریس نگین ارقام

هسته اولیه شرکت ماتریس نگین ارقام در سال 1378 با هدف تولید نرم افزارهای پزشکی و رهایی مراکز درمانی از سیستم های دستی ایجاد شد. شرکت ماتریس با به کار گرفتن آخرین تکنولوژی های تولید محصولات نرم افزاری و گروهی متخصصانپزشکی و متخصصان زبده در زمینه نرم افزار توانسته است از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده نرم افزارهایپزشکی در کشور باشد.

شرکت ماتریس با اعتماد سازی و ارائه محصولات کاملا قدرتمند توانسته است رضایت مشتریان خود را کسب نماید. شرکت ماتریس مفتخر است که مجریان و مدیران سازمانها و مراکز با به کارگرفتن محصولات شرکت ،این شرکت را به عنوان نیرو و بازوی موثر در پیشبرد اهداف و تصمیم گیری خود بکار برند.

زمینه های فعالیت و محصولات شرکت ماتریس:

با توجه به نیاز مراکز درمانی وگوناگونی خدمات بهداشتی وهمچنین سیاستهای کلی وزارت بهداشت و درمان و همچنین بهینه سازی روشهای خدمات رسانی ماتریسمحصولات خود را در شاخه های مدیریت اطلاعات که شامل مدیریت مراکز درمانی و بهداشتی و مدیریت اطلاعات سازمانهای پزشکی و مدیریت اطلاعات مالی عرضه می نماید .شرکت ماتریس با در نظر گرفتن یک چشم انداز روشن امید داردکه بتواند تحول بسیار عظیمی را در مراکز درمانی ایجاد نماید. مامی محصولات شرکت ماتریس با در نظر گرفتن یک استاندارد خاص در جهت سوق دادن به یکپارچه گی اطلاعات به عنوان یک خانواده نرم افزاری در سطح وسیع فعالیت می کند به گونه ای که با در نظر گرفتنيک زیرساخت مانند امکان فعالیت این سیستم ها در قالب یک مجموعه واحد را دارند.

100
 %

ایده پردازی

100
 %

تحقیق و پژوهش

80
 %

فروش

92
 %

درصد رضایت مشتریان