سیستم مدیریت اورژانس

.سیستم اورژانس ماتریس در نوع خود کاملترین مجموعه مدیریتی مراکز اورژانس می باشد

سیستم ثبت نسخ پزشکی

.سیسمتی بسیار کارآمد است که تنها هدف آن تولید لیست های بیمه ایی سازمان ها میباشد

سیستم جامع مدیریت مراکز تصویر برداری

.این سیستم مشتمل بر انواع ماژول های مدیریتی جهت پذیرش، پاسخ دهی و ... طراحی شده است

سیستم مدیریت مراکز سنگ شکن

.این سیستم جهت استفاده در مراکز سنگ شکنی طراحی گردیده است

(HIS)نرم افزار سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستان

.این نرم افزار برای یکپارچه سازی اطلاعات بیمارستانی و حل مشکلات سابق سیستم کاغذ بازی طراحی شده

سیستم مدیریت درمانگاه

این سیستم برای استفاده در مراکز درمانگاهی بزرگ و کوچک و با هدف کمک به انجام کلیه کارهای عملیاتی در این مراکز طراحی شده است

سیستم ثبت نسخ پزشکی، سیستمی بسیار کارآمد است که و تنها هدف آن تولید لیست های بیمه ای سازمانهای بیمه گروفایلهای دیسکتی آنها می باشد. این سیستم مناسب مراکزی است که تمایلی به استفاده از سایر سیستم ها و نرم افزارهای پزشکی ندارند و یا سیستم های نصب شده از سایر شرکت ها این مهم را برای آنها برآورده نمی سازد. این سیستم با کارآیی بسیار راحت به این مراکز کمک شایانی نموده و کلیه نیازهای آنها را برآورده می سازد.

از امکانات مهم این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- امکان تعریف چند پزشک در سیستم

- امکان تعریف تخصص های مختلف

- امکان تعریف رده های پزشکی مختلف

- امکان تعریف و تغییر سازمانهای بیمه گر

- امکان تعریف تعرفه های هر سال برای هر نوع خدمت

- امکان ارائه لیست های استاندارد هرسازمان بیمه گر

- ارائه فایل دیسکت استاندارد برای هر سازمان بیمه گر

مشاوره

برای انجام مشاوره قبل از ثبت سفارش محصول مورد نظر خود اینجا وارد شوید

درخواست مشاوره

سفارش

برای سفارش نرم افزار مورد نظر خود اینجا وارد شوید

سفارش